Openbare basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga oriënteert zich op fusie


09-02-2018 SINT NICOLAASGA – Openbare basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga oriënteert zich op een fusie met één van de andere scholen van Onderwijsgroep Primus. Het leerlingenaantal daalt de komende jaren tot onder de gemeentelijke opheffingsnorm. De ouders zijn inmiddels op de hoogte gesteld tijdens een ouderavond. Het streven is om de hechte leerlingengroep bij elkaar te houden. Samen met de ouders worden de komende periode de diverse mogelijkheden verkend.

In 2016 werd nog de mogelijkheid tot de vorming van een samenwerkingsschool met CBS De Paedwizer van CBO Meilân onderzocht. Hiervoor bleek te weinig draagvlak te bestaan bij CBO Meilân. Na augustus 2019 verdwijnt hierdoor het openbaar onderwijs in Sint Nicolaasga.