Openbaar busvervoer vernieuwt vanaf zomer 2018


20-10-2017 JOURE – De provincie Fryslân start in samenwerking met Arriva in de zomer van 2018 met een aantal vernieuwingen in het openbaar busvervoer. Het gaat om verschillende proeven waarbij gekeken wordt naar aanpassing van het scholierennetwerk, het strekken van lijnen en het verduurzamen van openbaar vervoer. De resultaten moeten leiden tot verbeteringen en krijgen een plek in de aanbesteding van de nieuwe busconcessie voor heel Fryslân.

Eind 2020 lopen de huidige concessies van Arriva voor het busvervoer in Fryslân af. Gedeputeerde Staten stellen voor deze concessies met twee jaar te verlengen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de provincie deze periode wil gebruiken om te onderzoeken hoe het openbaar busvervoer in Fryslân duurzaam, efficiënter en comfortabeler kan. Om zoveel mogelijk ervaring op te doen gaan de vernieuwingen, vooruitlopend op de verlenging, van start in de zomer van 2018.

OV-gedeputeerde Johannes Kramer: “Dizze ferlinging past binnen de regels fan de hjoeddeistige buskonsesjes dy’t yn Fryslân jilde. Ik sjoch no al út nei de risseltaten fan de proeven dy’t we de kommende tiid dwaan sille”.

Meer ritten
De scholierenbussen bieden snel en vraaggericht vervoer tussen de dorpen en steden en de belangrijkste onderwijslocaties. Door halverwege volgend jaar weinig benutte busritten anders in te zetten en aan te vullen met taxi’s en kleinere bussen, kunnen er uiteindelijk 5.500 ritten meer gereden worden.

Voor tien lijnen in Noordoost – en Midden – Fryslân bekijkt de provincie of ze gestrekt kunnen worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat bussen langs de provinciale weg stoppen, in plaats van in een dorp zelf. De reis gaat hierdoor sneller. Sommige bussen kunnen hierdoor zelfs vaker per uur rijden. De verlenging maakt het mogelijk om hier ervaring mee op te doen.  

Provincie en vervoerder experimenteren tijdens de verlenging ook met verduurzaming. Zo komen er onder andere zes elektrische bussen bij. Alle vernieuwingen en proeven vinden plaats in nauwe samenwerking met de reizigers, ROCOV, gemeenten en overige betrokken partijen. Provinciale Staten beslissen in december 2017 over de verlenging van de huidige busconcessies. Na verlenging wordt het busvervoer voor heel Fryslân opnieuw aanbesteed.