Opbrengsten aardappelen en zaaiuien hoger

01-02-2019 JOURE – Akkerbouwers hebben vorig jaar fors minder aardappelen en uien kunnen oogsten in vergelijking met 2017. De lange periode van droogte was daarvan de voornaamste oorzaak. Dat komt naar voren uit de definitieve oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oogst viel wel hoger uit dan de voorlopige oogstraming die het CBS in oktober publiceerde. De definitieve oogstraming komt tot stand op basis van cijfers uit een CBS-steekproefonderzoek onder 5.000 bedrijven van in totaal 18.000 bedrijven met akkerbouw.

De gemiddelde opbrengst per hectare consumptieaardappelen in 2018 was met 41,2 ton per hectare 22% lager dan in 2017. De opbrengst per hectare consumptieaardappelen ligt wel 3% hoger dan de voorlopige, geschatte oogstraming die het CBS in oktober 2018 publiceerde. De gemiddelde opbrengst van een hectare met zaaiuien viel vorig jaar met 35,0 ton per hectare 36% lager uit dan de oogst van 2017. De opbrengst zaaiuien valt 11% hoger uit dan in de voorlopige oogstraming was voorzien.

Bruto-opbrengst consumptieaardappelen en zaaiuien lager
Opbrengsten aardappelen en zaaiuien hogerDoordat de geoogste oppervlakte bij consumptieaardappelen 0,4% lager en de opbrengst per hectare 3% hoger was, verschilt de definitieve bruto-opbrengst in 2018 nauwelijks van de voorlopige oogstraming. De bruto-opbrengst van 3,1 miljard kilo is wel 22% lager dan in 2017. De bruto-opbrengst van zaaiuien was 0,9 miljard kilo, dat is 0,1 miljard kilo hoger dan voorlopig was geraamd. Ten opzichte van 2017 was de bruto-opbrengst 38% lager.

Regionale verschillen
De lange periode van droogte samen met de mogelijkheid om wel of niet te kunnen beregenen, hebben naast lagere gemiddelde hectareopbrengsten ook gezorgd voor flinke regionale verschillen. Van de 4 provincies met de meeste zaaiuien had Zeeland in 2018 een relatief lage opbrengst met 15,4 ton per hectare. Dat is 20 ton minder dan het landelijk gemiddelde. In Flevoland bedroeg de opbrengst 44 ton per hectare, wat bijna 9 ton per hectare hoger ligt dan landelijk. Ook voor consumptieaardappelen was de opbrengst in Zeeland relatief minder goed met 35,1 ton per hectare, wat 6 ton lager is dan het landelijke gemiddelde. In Flevoland werd opbrengst van 46,1 ton per hectare gehaald, 5 ton meer dan gemiddeld in Nederland.