Op weg naar de verkiezingen in De Fryske Marren

19-03-2019 JOURE – Binnen De Fryske Marren zijn Jan Knijpstra en Eelke Bosma al druk in touw om de komende verkiezingen soepel te laten verlopen. De organisatie van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen is net als andere verkiezingen ondergebracht bij de gemeente. En dat vergt een solide organisatie.

Eelke Bosma: “De dag van de verkiezingen is een bijzondere dag. Om 06.00 uur zitten Jan en ik samen met de collega’s in Joure, Balk en Lemmer klaar om het verkiezingsmateriaal en de stembiljetten uit te delen aan de voorzitters van de stembureaus. Stipt om 07.30 uur gaan de stembureaus open. Tot 21.00 uur hebben kiezers de tijd om te stemmen. Daarna begint de grootste klus: het tellen van de stemmen. Dat gebeurt handmatig. Rond middernacht komen de uitslagen bij ons binnen op het gemeentehuis. Deze worden gecontroleerd en vervolgens ingevoerd. Pas als de kiezer allang ligt te slapen, doen Jan en ik het licht uit.” “De volgende dag worden de uitslagen overgebracht naar het centraal stembureau in Leeuwarden. Het waterschap Zuiderzeeland wordt naar de gemeente Lelystad gebracht. Op vrijdag 25 maart 2019 worden de officiële uitslagen bekend gemaakt.”

Jan Knijpstra: “De hele coördinatie van het voorbereiden, het organiseren, het tellen van de stemmen tot het vaststellen van de verkiezingsuitslag ligt in onze handen. Ik ben al sinds 1989 betrokken bij de organisatie, dus ik weet inmiddels wel wat er moet gebeuren; toch blijft het nauwkeurig werk. Daarom is elke verkiezing toch weer spannend.” “Voor het organiseren van de verkiezingen hanteren we een draaiboek dat er elke keer anders uitziet. We beginnen ruim op tijd, in september zijn we al gestart met het reserveren van de stembureaus. Die moeten natuurlijk wel beschikbaar zijn op 20 maart.” “Voor de bezetting van het stembureau stellen we stembureauleden aan. We hebben ongeveer driehonderd enthousiaste vrijwilligers die we kunnen inzetten. In de meeste gevallen wordt elk stembureau bemand door vijf stembureauleden, waaronder een voorzitter, aangevuld met extra mensen die ’s avonds komen tellen. Op een stembureau moeten altijd minimaal drie stembureauleden aanwezig zijn. Voorafgaand aan 20 maart ontvangen ze een korte cursus, want het verkiezingsproces is een secure taak. De inzet van onze vrijwilligers is bijzonder groot. Er zijn veel kiezers die dat niet weten, want je stem uitbrengen is in feite zo gepiept.”