Ook Wetterskip Fryslân levert rioolwatermonsters aan RIVM voor coronadashboard

20-08-2020 JOURE – Vanaf vandaag zijn meer resultaten van het rioolwateronderzoek van het RIVM beschikbaar op het corona dashboard van de Rijksoverheid. Het gaat om resultaten van het onderzoek bij 80 meetlocaties. Wetterskip Fryslân levert rioolwatermonsters van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Damwoude, Gorredijk, Warns, Leeuwarden, Drachten, Joure, Harlingen, Franeker en Terschelling.

Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus in ontlasting van mensen te vinden is, zelfs voordat zij klachten hebben. Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt. Het RIVM bepaalt via wetenschappelijke onderbouwing wat nodig is om de corona trend goed in beeld te brengen. Zij doen de analyses en interpreteren de gegevens. Er is een geleidelijke opbouw voorzien van het aantal meetlocaties. Het RIVM, het ministerie en de waterschappen zijn in gesprek daarover.

Coronadashboard
Het coronadashboard wordt geregeld uitgebreid. Meer informatie is te vinden op coronadashboard.rijksoverheid.nl(externe website)

Lees ook de belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus in rioolwater