Onzekerheid over ontwikkeling afzettarieven mest 2018


18-02-2018 JOURE – Sinds afgelopen vrijdag mag er weer drijfmest op grasland worden uitgereden. Vanaf 1 februari was het al toegestaan om mest op bouwland uit te rijden. Ook kon er vanaf die datum vaste mest over het grasland worden verspreid. Op veel plaatsen is het echter nog te nat. Bovendien is het niet toegestaan mest uit te rijden over de vorst.

De tarieven voor het afzetten van mest variëren van 23 tot 26 euro per ton voor varkensdrijfmest. In intensieve gebieden kost het rundveehouders circa 20 euro per kuub om mest af te zetten. Hoe de tarieven zich in de loop van de komende maanden gaan ontwikkelen is onzeker.

De grootste deel van de drijfmest moet meestal in periode van 5 tot 6 weken op het land worden gebracht. Het weer is dan mede bepalend voor de hoeveelheid die er in totaal kan worden uitgereden. Ook is nog onduidelijk in hoeverre maatregelen die bedoeld zijn om de fraude met mest uit te bannen hun weerslag zullen hebben op de afzettarieven. In Duitsland is vanaf 1 juni vorig jaar nieuwe regelgeving van kracht. Hoe dat de van invloed zal zijn op de exportmogelijkheden voor Nederlandse mest en daarmee ook op de afzettarieven zal ook dit voorjaar pas goed duidelijk worden.