Onverminderde aandacht voor voortijdig schooluitval

29-03-2019 JOURE – De Fryske Marren en  Súdwest-Fryslân blijven zich onverminderd inzetten om voortijdig schooluitval te voorkomen. “Ons doel is dat íedereen school verlaat mét een diploma”, zegt wethouder Luciënne Boelsma van De Fryske Marren. “Zodat jongeren een reële kans hebben op het vinden van een baan”, vult collega Stella van Gent van Súdwest-Fryslân aan.

Wat dat betreft is er in de regio Zuidwest Friesland nog altijd volop werk te doen. De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân stonden de afgelopen jaren steevast bovenaan de lijst van het Ministerie van Onderwijs als regio met de laagste schooluitval van Nederland. Maar Zuidwest Friesland is de koppositie kwijt en staat nu tweede. Voorlopige cijfers over het schooljaar 2017-2018 laten voor Zuidwest Friesland 176 voortijdig schoolverlaters zien. Dat is 1,34 procent. De regio Noord-Midden Drenthe scoorde landelijk het best met 1,19 procent. Een schooljaar eerder noteerde Zuidwest Friesland nog een uitvalpercentage van 1,03 procent (139 voortijdig schoolverlaters). De toename geldt voor heel Nederland, mede door het aantrekken van de arbeidsmarkt. “Daardoor is het voor jongeren gemakkelijker om zonder diploma een baan te vinden, bijvoorbeeld via uitzendbureaus”, zegt Van Gent. “Het is mooi dat de werkgelegenheid stijgt, maar we vinden het halen van een diploma ook belangrijk. Daarom blijven deze jongeren tot hun 23ste jaar bij ons in beeld.”

Deze persoonlijke aanpak heeft tot gevolg dat grofweg de helft van de voortijdig schoolverlaters terug gaat naar school en alsnog een diploma haalt. Boelsma: “Jongeren vinden het prettig hun eigen geld te verdienen, maar na een tijdje vindt een flink aantal het tijdelijke werk toch niet zo leuk om het heel lang te blijven doen.” Beide wethouders prijzen de samenwerking met werkgevers. “Ook zij zien het belang van gediplomeerde werknemers, waardoor er ook meer werken-en-leren banen komen”, zegt Boelsma. “Vier dagen werken en één dag naar school kan een goede oplossing zijn.” De samenwerkende schoolbesturen, docenten, gemeentemedewerkers, leerplichtambtenaren, loopbaanbegeleiders en verzuimcoördinatoren blijven zich inzetten om jongeren de best passende plek te bieden in onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. “Om jongeren voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij”, zegt Van Gent. En dan met een knipoog: “We willen de koppositie terug.”