Ontwikkelaars zonneparken gecontroleerd op witwaspraktijken

16-08-2019 JOURE – Diverse gemeenten controleren ontwikkelaars van zonneparken. Dit heeft te maken met de grote sommen geld die er vaak mee gemoeid zijn bij de aanleg er van. Gemeenten zetten daarom de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in.

Dit is een  Nederlandse wet die in 2003 is ingesteld. Doel is dat gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau Bibob. Het bureau kijkt bijvoorbeeld naar wie de aanvragers zijn en of zij eerder betrokken zijn geweest bij fraude.

Binnen de Fryske Marren staan er ook een aantal projecten op het punt om uitgevoerd te worden. Het is niet duidelijk of ook De Fryske Marren de ontwikkelaars heeft laten controleren.