Ontwerp milieueffectrapport voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied

18-03-2023 JOURE – Vanaf nu is het mogelijk te reageren op de ontwerpnotitie van het milieueffectrapport voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Via de website PlatformParticipatie kan iedereen die dat wil tot en met 26 april een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau indienen.

De maatregelen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben gevolgen voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken stelt het Rijk een milieueffectrapport op. De eerste fase daarvan is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt beschreven wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden en tot in welk detail. Deze notitie staat nu open voor zienswijzen.

Op het moment dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief is, start de tweede fase en wordt het milieueffectrapport opgesteld. Daarin worden de effecten van de structurerende keuzes van het Nationaal Programma Landelijk Gebied op het milieu beschreven. Structurerende keuzes geven aan hoe de natuur-, water- en klimaatdoelen in de verschillende typen gebieden bereikt kunnen worden. De structurerende keuzes geven richting aan de ruimtelijke inrichting en houden rekening met wat water en bodem kunnen dragen.

Voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied zullen naar verwachting dit najaar het ontwerp en het milieueffectrapport zelf open staan voor zienswijzen.