Ontslagen via rechter of UWV dalen met een kwart


06-02-2017 JOURE – Ongeveer 1950 mensen in Friesland zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV. Dat is ongeveer een kwart minder dan het jaar daarvoor en bijna de helft minder dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het UWV. Behalve via het UWV en de kantonrechter worden de meeste mensen als gevolg van een faillissement ontslagen. In 2013 was dit in 7 op de 10 ontslagen het geval. Van na 2013 zijn geen cijfers over de faillissement ontslagen beschikbaar.

Route ontslag veranderd door nieuwe wetgeving
Vanaf 1 juli 2015 geldt nieuwe ontslagwetgeving. Terwijl werkgevers voorheen konden kiezen voor een ontslag via het UWV of de kantonrechter, wordt de route nu bepaald door de reden van het ontslag. Bij bedrijfseconomische redenen of twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever terecht bij het UWV. Ontslagen om andere redenen, bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsconflict of onvoldoende functioneren van de werknemer, verlopen sinds de wetswijziging via de rechter.

Meeste ontslagen via UWV om bedrijfseconomische redenen
In 2015 werden 1140 mensen via het UWV ontslagen om bedrijfseconomische redenen en 300d mensen vanwege arbeidsongeschiktheid. Bijna 40 mensen werden ontslagen om overige redenen, zoals een arbeidsconflict. In de jaren hiervoor schommelde dit aantal rond de 82. Het aantal ontslagen via het UWV om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd

Merendeel ontslagen via UWV betreft 45-plussers
In 6 op de 10 ontslaggevallen via het UWV was de persoon die ontslagen werd in 2015 een 45-plusser. Ruim 475 mensen van 45 tot en met 54 jaar werden via deze route ontslagen en bijna 425 mensen van 55 jaar en ouder.