Ongenoegen bij grondeigenaren over Pachtnormen 2019

05-06-2019 JOURE – Onder verpachters bestond al grote ontevredenheid over de pachtnormen 2018, in combinatie met de in 2017 en 2018 doorgevoerde verdere belastingverzwaring voor langdurig verpachte grond. Doordat de pachtnormen 2019 in 5 van de 14 pachtprijsgebieden weer worden verlaagd komt het pachtsysteem verder onder druk te staan. Dat stelt de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) in een reactie op de bekendmaking van de pachtnormen 2019.

Het areaal reguliere pacht is in het afgelopen jaar met 5,5% afgenomen. Die trend deed zich al veel langer voor, omdat reguliere pacht vanwege het huidige juridische kader onaantrekkelijk is voor verpachters om in te stappen. Ook het totaal areaal verpachte grond nam het afgelopen jaar af. Uit de CBS-cijfers blijkt dat in 2018 het aandeel pacht daalde van 28,92% naar 28,56% van het totale areaal landbouwgrond in Nederland. 

In de knel met fiscus
Met de pachtprijsverlagingen voor een aantal gebieden staat het rendement op verpacht vermogen verder onder druk, stelt het FPG. Nadat per 1 januari 2017 de forfaitaire vermogensrendementsheffing werd verhoogd, werd in belastingjaar 2018 de belastingdruk in box 3 verder verhoogde door aanpassing van de normwaarde. Die laatste verzwaring werkt het hardst door bij langdurige pachtvormen. Het door de Rijksoverheid gemaximeerde rendement op verpacht bezit staat zo verder af van het fiscaal beleid. Dit leidt tot frustratie.

Relatie met grondmarkt neemt af
De fiscale normen zijn gebaseerd op de grondprijs. De pachtnormen worden daarentegen vastgesteld op basis van de gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector in een gemeten periode van vijf jaar. Die pachtnormen staan ver af van de ontwikkelingen op de grondmarkt. Daarnaast maken alle voorwaarden bij reguliere pacht, zoals continuatierecht, voorkeursrecht, pachtprijstoets en recht op indeplaatsstelling dat deze vorm als uiterst onaantrekkelijk voor verpachters wordt beschouwd.

Schommelingen ongewenst
Ook de grote schommelingen in de pachtwaarden leiden tot ongenoegen. De FPG is een voorstander om die grote fluctuaties in veranderpercentages en pachtnormen in te kaderen. Hierdoor kunnen uitschieters naar boven en naar beneden worden voorkomen. Met een aantal partijen van het eerdere Spelderholt-akkoord onderzoekt FPG voorstellen voor aanpassing van de bandbreedte.