Duidelijkheid papierinzameling DFM

17-10-2017 JOURE – Wij ontvingen onlangs diverse vragen over de papiercontainers die op dit moment worden verspreid. Ook wordt er door diverse inwoners gevraagd of er ook bij hun in het dorp of straat de container op korte termijn zal verschijnen. Vandaar dat wij contact hebben gezocht met de gemeente voor antwoorden op deze vragen.

Indien een vereniging of school of organisatie de papierinzameling doet en deze wil blijven doen dan wordt deze inzameling gehandhaafd. Indien zij niet langer de inzameling voor haar rekening wil nemen, zal de gemeente de taken hiervan overnemen. Dit gebeurd in de vorm van een papiercontainer. Dat betekend ook dat er geen nieuwe inzamelaar zal worden aangewezen.

Volgens Gerben de Boer van de gemeente zitten we nu in een overgangsjaar en zal iedereen voor 1 januari 2018 individueel bericht krijgen over hoe de papier inzameling bij u en de omgeving zal worden geregeld. Inzamelaars zijn inmiddels gevraagd of zij de inzameldata van 2018 bekend willen maken bij de gemeente. Zodra de data bekend zijn zullen deze op de website van gemeente De Fryske Marren worden gepubliceerd.