Onderzoek Wonen & Zorg van start


11-09-2017 JOURE – Voor onder andere de gemeente de Fryske Marren voert Partoer een onderzoek uit naar 'Zelfstandig wonen voor iedereen’. Hiermee onderzoeken zij de trends en ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Zorg en Ondersteuning, zodat de gemeenten hun beleid hierop kunnen aanpassen.

Onderdeel van het onderzoek is een steekproefonderzoek onder alle inwoners vanaf achttien jaar in de gemeenten. De personen die binnen de steekproef vallen hebben de afgelopen weken een oproep gekregen om aan het panelonderzoek deel te nemen. Zij kunnen met een persoonlijke inlogcode via deze link deelnemen aan het onderzoek: www.partoer.nl/wzo.

In het steekproefonderzoek staat de vraag centraal wat de inwoners belangrijk vinden op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de mate van zelfredzaamheid en eventuele ondersteuningsbehoeften. Ook wordt er gevraagd van welke voorzieningen zij gebruik maken of in de toekomst denken nodig te hebben.