Onderzoek sociaal en cultureel Brûsplak Joure

01-02-2020 JOURE – It Lokaal en gemeente De Fryske Marren maken samen plannen voor een sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. Om te komen tot een goed voorstel is het belangrijk om te weten hoeveel draagvlak er is onder de Jouster verenigingen en welke wensen er zijn. Hiervoor wordt in februari een onderzoek uitgevoerd. Wij nodigen alle verenigingen en sociaal culturele organisaties in Joure e.o. uit om aan het onderzoek mee te doen.

Wat is Brûsplak Joure?
Een plek waar culturele en sociale activiteiten tot bloei komen. Een bruisende organisatie waar vernieuwende creatieve ideeën ontstaan en talentontwikkeling de ruimte krijgt. Een belangrijke bijdrage aan een rijk sociaal-cultureel klimaat en een vitaal verenigingsleven in Joure. Om dit mogelijk te maken is een organisatie nodig die verbindingen legt en een passende huisvesting. We verwachten dat Brûsplak Joure leidt tot veel (nieuwe) culturele en sociale activiteiten van en voor de gehele Jouster Mienskip. Meer informatie en een korte film over Brûsplak Joure vindt u op www.itlokaal.nl.

Hoe kan ik meedoen aan het onderzoek?
Sociale en culturele verenigingen en organisaties in Joure e.o. ontvangen in de eerste week van februari een vragenlijst. Met deze vragenlijst willen wij graag inzicht krijgen in welke organisaties mee willen doen in het initiatief Brûsplak Joure en welke wensen er zijn op het gebied van (gezamenlijke) huisvesting. Wilt u de vragenlijst voor 25 februari terug sturen?

Heeft u geen vragenlijst ontvangen?
U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen op www.itlokaal.nl

Indien u andere organisaties kent die mogelijk ook betrokken kunnen worden bij het onderzoek, wilt u hen attenderen op dit onderzoek?

Presentatie uitkomsten
De resultaten van het onderzoek worden op donderdag 19 maart om 19.30 uur gepresenteerd in de Bredeschool, Julianalaan 3, Joure. Wij nodigen u van harte uit om bij de presentatie aanwezig te zijn.

Heeft u vragen over Brûsplak Joure?
Dan kunt u contact opnemen met Tjitske Stegenga, via tel. 06 – 27 35 12 30 of via mail of Sjoerd Seffinga, via tel. 06 – 21 41 10 17 of via mail. Ook voor vragen over het onderzoek en de vragenlijst kunt u bij hen terecht.