Onderzoek naar waterkwaliteit door NMI


22-12-2017 JOURE – Onderzoeksinstituut NMI uit Wageningen heeft de opdracht gekregen van het Wetterskip Fryslan om uit te zoeken waarom het water in Friesland de laatste jaren niet schoner wordt. Uit eerder onderzoek blijkt dat het in landelijke gebieden minder goed gaat met de waterkwaliteit dan eerder werd aangenomen.
Ondanks een periode van verbetering is het percentage stikstof en fosfaat in het water de afgelopen tien jaar niet meer omlaag gegaan. Ondanks dat boeren en het Wetterskip verschillende pogingen hebben ondernomen om het water schoner te maken. Het waterschap wil uitzoeken waarom het water niet schoner wordt. In het voorjaar zijn mogelijk de eerste resultaten bekend. De resultaten kunnen worden gebruikt als basis voor verder onderzoek.