Onderzoek naar toekomst camping Lemmer

07-12-2019 LEMMER – De gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Vorig seizoen is om die reden een aantal kleine aanpassingen gedaan, zodat de camping in ieder geval blijft voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk aan het verwijderen van een aantal hagen, investeren in E-meters en uitbreiding van de vluchtwegen. De camping biedt plaatst aan 240 stacaravans, daarnaast is er een kampeerterrein met zo’n 30 vrije plaatsen. Op de lange termijn gaat het om grotere aanpassingen en minimaal een herinrichting van het campingterrein. De vraag is wat er wenselijk is voor de toekomst.

Scenario’s in beeld brengen
De gemeente gaat daarom onderzoeken wat de verschillende mogelijkheden zijn: is er toekomst voor een recreatieve voorziening op deze plek, of is het beter om deze locatie een andere bestemming te geven. Alle mogelijkheden staan open zodat de verschillende scenario’s in beeld worden gebracht, met daarbij de voor- en nadelen. Daarbij gaat het zowel om de mogelijkheden en kosten van een grondige herinrichting als om de wenselijke en haalbare nieuwe invullingen van de locatie. Uitgangspunt is dat de gemeente in te toekomst geen rol meer heeft als exploitant. We vinden het belangrijk om alle mogelijkheden goed in beeld te brengen, zodat de raad een afgewogen keuze kan maken.

Planning
Vanwege de aanpak van de huidige N359 en het economische tij, is in 2017 besloten om het opstellen van een toekomstvisie voor de camping op dat moment uit te stellen en eerst de benodigde kleinere aanpassingen te doen. Dit is in overleg gegaan met de campingbezoekers en ook over dit onderzoek blijven we de bezoekers goed informeren. De opdracht die we nu aanbesteden heeft als doel om verschillende scenario’s in beeld te brengen. Door alle mogelijkheden te onderzoeken kan zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden. Planning voor het onderzoek is van februari tot en met april 2020 zodat in mei besluitvorming over de toekomst kan plaatsvinden. De camping blijft komend seizoen in elk geval nog gewoon open.