Onderzoek naar beter fietsnetwerk

23-07-2019 JOURE – Hoe kunnen we meer mensen veilig laten fietsen in onze gemeente. Dat is het doel van een onderzoek naar het fietsnetwerk in De Fryske Marren. Iedereen die in onze gemeente wel eens op de fiets stapt of dat graag zou willen kan meedenken.

Enquête
In een korte enquête kan iedereen die dat wil meedenken over onveilige situaties, ontbrekende fietsverbindingen of manieren om fietsgebruik te stimuleren. Alle reacties worden meegenomen als inbreng om het fietsnetwerk in onze gemeente te verbeteren.

Vul de enquête in

Verbeterplan
De uitkomst van dit onderzoek wordt verwerkt in een verbeterplan. Dit plan wordt vastgesteld door het college van B&W. Kleine aanpassingen worden voor zover mogelijk snel uitgevoerd of in bestaande herinrichtingsplannen verwerkt en uitgevoerd. Voor grotere aanpassingen moeten we eerst geld reserveren via de Kadernota.