Onderzoek bodem en ondergrond De Fryske Marren


01-04-2017 JOURE – In de nieuwe Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2016-2020 staat hoe de provincie Fryslân de komende jaren tot een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem wil komen. Daarin geldt de bodem als belangrijke factor voor terreinen als landbouw en energie.

In de afgelopen jaren heeft de provincie alle zogenoemde humane spoedlocaties gesaneerd. Dat zijn locaties met verontreiniging die gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid. Andere locaties binnen De Fryske Marren die nog nader onderzocht zullen worden zijn:

– Rottum, Oude Postweg 24 (Voormalige stortplaats achter manege Oude Postweg)
– Haskerdijken, Rijksstraatweg (Voormalige stortplaats Rijksstraatweg)
– Rotstergaast, Bisschopsweg (Voormalige stortplaats Bisschopsweg)
– Joure, Meenscharweg 2 (Gedempte sloten aan de Meenscharweg)
– Sint Nicolaasga, Westeind 44 (Gedempte zandwinput aan de Westeind)
– Scharsterbrug, Woudfennen (Voormalige stortplaats Woudfennen)
– Rotsterhaule, Streek 139 (Voormalige stortplaats Streek)
– Rottum, Oude Postweg 44 (Gedempte petgaten aan de Oude Postweg)

De uitvoeringsagenda de actie opgenomen om de voormalige stortplaatsen die eerder reeds in een nazorgtraject (NAVOS) zijn onderzocht te actualiseren onder andere in relatie tot het beheer onder de toekomstige omgeving-wet. Voor meer informatie met betrekking tot kan men ook kijken op http://www.bodemloket.nl