Onderwijsgroep Primus staakt op 5 oktober


19-09-2017 JOURE – Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, roept het 'po-front' leerkrachten in het primair onderwijs op tot een staking van één dag. Deze staking vindt plaats op donderdag 5 oktober. Met deze staking willen de werknemers en werkgevers in het primair onderwijs hun standpunten richting de politiek kracht bijzetten: meer geld en minder werkdruk. Deze staking is een vervolg op de één-uurs-prikactie in juni.

Ambion (het bestuur van De Basis en Primus) ondersteunt deze actie en ik vraag u dit ook te doen. De kwaliteit van onderwijs staat onder druk door de krapte op de arbeidsmarkt. Het mooie vak van leerkracht is voor de jonge generatie niet aantrekkelijk genoeg. Binnen onze organisatie is werkdruk een belangrijk thema waar bestuur, directeuren en eerkrachten over in gesprek zijn. Het moet leuk zijn om voor de klas te staan! Dit is niet alleen belangrijk voor leerkrachten, maar ook voor het plezier en de ontwikkeling van uw kind. 

De bekostiging van het onderwijs en daarmee de salariëring van leerkrachten is een overheidsaangelegenheid. De politiek moet hiervoor in beweging komen en het belang gaan inzien om nu te investeren om het vak van leerkracht de maatschappelijke status te geven die het verdient en daarmee aantrekkelijker te maken voor jongeren. De actiebereidheid onder onze leerkrachten is groot. Op 5 oktober wordt er daarom op de school van uw kind(eren) geen les gegeven. lk vraag u op deze dag zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen. U steunt daarmee de leerkrachten en deze actie. Alvast hartelijk dank voor uw steun en begrip.