Onderwijs in Fries moet beter volgens Europa

24-09-2020 JOURE – Europa heeft de regering laten weten dat ze te weinig oog heeft voor de educatie van de Friese taal. Het aantal uren dat er besteed wordt aan lessen zou per direct verhoogd moeten worden. Dit geldt voor zowel de basisscholen als voor het voortgezet onderwijs. Ook zou de voertaal tijdens lessen ook in het Fries plaats kunnen vinden.

Het onderwijs moet er voor zorgen dat er meer docenten beschikbaar zijn of komen die de Friese taal en cultuur. Het rapport komt als een verrassing. De tweede kamer heeft al een tijdje kennis kunnen nemen van het kritische rapport.