Onderhoud kaden: wat u als grondeigenaar moet doen


12-01-2017 JOURE – Eigenaren van gronden die dienen als kaden of dijken (regionale waterkeringen) hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Tijdens de kadeschouw in januari en februari controleren we of dit onderhoud goed is uitgevoerd.

Heb ik een schouwkade? 
Bekijk op de digitale leggerkaart (https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart) of de regionale waterkering langs uw huis of perceel onder de kadeschouw valt.

Waaraan moet een kade voldoen?
De eigenaar of gebruiker moet onder meer:
– afval, voorwerpen en materialen verwijderen;
– de kade vrij houden van beplanting;
– zorgen voor een goede kwaliteit van de grasmat;
– geringe beschadigingen aan de kade verhelpen.
Aan welke onderhoudsverplichtingen precies moet worden voldaan is vastgelegd in de keur van Wetterskip Fryslân (externe website). Het groot onderhoud aan de kade doet het waterschap. Dit gebeurt als er schade is aan de constructie van de kering.

Wat gebeurt er bij nalatigheid?
U krijgt een brief met het verzoek om de kade te herstellen. Is het onderhoud na de herschouw nog niet goed uitgevoerd, dan kan een boete (dwangsom) volgen.

Schade melden
Ziet u forse beschadigingen in de kade? Dan stellen wij het op prijs als u deze bij it wetterskip meldt. (https://www.wetterskipfryslan.nl/formulieren/melden-overlast-en-schade)