Onderhoud begraafplaats Sloten

06-02-2022 SLOTEN – Tijdens het onderhoud voert de gemeente diverse werkzaamheden uit:

  • De hoofdpaden zijn voorzien van asfalt met een laag schelpen. Zo lijkt het een schelpenpad, maar heeft het de functionaliteit van een asfaltpad. De aanpassingen zorgen ervoor dat de paden droger, schoner en vrij van onkruid blijven..
  • Het gedeelte in het midden is opnieuw bestraat.
  • De tussenpaden worden graspaden. Op andere begraafplaatsen in de gemeente heeft de gemeente dit ook toegepast (o.a. de begraafplaatsen in Lemmer en Harich). Uit ervaring weten ze dat dit functioneel is en niet drassig wordt. Daardoor – en doordat er hoogteverschillen gelijk hebben gemaakt – is het beter toegankelijk voor bezoekers. Bovendien zijn graspaden goed te belopen en zelfs voor mindervaliden blijkt dit goed begaanbaar te zijn.

Graspaden op begraafplaatsen
Gemeenten mogen sinds 2016 geen gebruik meer maken van onkruidbestrijdingsmiddelen om de verschillende paden en verhardingen op de begraafplaatsen toonbaar te houden. Daarom heeft de gemeente al meerdere tussenpaden op begraafplaatsen veranderd in graspaden. Dit voldoet goed en zorgt ervoor dat de aanblik op de begraafplaats netter wordt, dit omdat het beter te onderhouden is.

Heeft u vragen?
Bel voor meer informatie met Irian Plantenga, begraafplaatsbeheerder, via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag via  ons contactformulier.