Omzet multifunctionele landbouw tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot 887 miljoen

31-05-2019 JOURE – De omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot 887 miljoen euro. Ongeveer 25% van de Nederlandse boeren en tuinders pakt naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook andere activiteiten op als zorglandbouw, kinderopvang, natuurbeheer of recreatie. Circa 13.500 agrarische bedrijven zijn actief in deze sector. Dat blijkt uit een cijfers die Wageningen University & Research presenteert tijdens de ‘Dag van de Multifunctionele landbouw’ op 29 mei in Beesd.

Boerderijverkoop is met 271 miljoen euro omzet per jaar de grootste verbredingsactiviteit voor boeren, gevolgd door zorglandbouw met 250 miljoen en recreatie met een omzet van 221 miljoen euro. Via agrarische kinderopvang wordt jaarlijks 78 miljoen euro omzet gerealiseerd en met natuurbeheer 66 miljoen euro. Boerderijeducatie levert minder dan 1 miljoen euro omzet. In 5 jaar steeg de omzet via zorglandbouw met 155 miljoen euro. Het aantal zorgboerderijen nam met 15% toe. Multifunctionele landbouw levert een serieuze bijdrage in het inkomen van 25% van de boeren en tuinders en nog eens 10% wil er binnen nu en 5 jaar mee aan de slag. LTO Nederland schat de totale omzetpotentie van verbrede landbouw op 1,5 tot 2 miljard euro. 

LTO Nederland gaat samen met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector verzilveren knelpunten weg te nemen en ontwikkelruimte te creëren. Daarvoor wordt op 29 mei het platform Multifunctionele Landbouw ingesteld. Belangrijke knelpunten voor boeren zijn wet- en regelgeving, financiën en opvolging. Gemeenten, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse vereniging van Banken, de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus, Wageningen University & Research, het Interprovinciaal Overleg en Rijksbouwmeester nemen plaats in het platform. Arjan Monteny, voorzitter van de vakgroep Multifunctionele landbouw vaan LTO gaat dit platform leiden.