Omvang daadwerkelijke fraude bij I&R in melkveehouderij is nog onduidelijk


17-03-2018 JOURE – De daadwerkelijke omvang van fraude bij de registratie van runderen in verband met het fosfaatreductieplan is nog niet helder. Dat werd op 15 maart duidelijk tijdens het debat dat minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Tweede Kamer voerde. De minister kon nog niet aangeven hoeveel bedrijven van de 2.100 die werden geblokkeerd ook daadwerkelijk hebben gefraudeerd. Om de omvang van fraude vast te stellen moet duidelijk zijn of er opzet was bij het aanreiken van afwijkende gegevens in het I&R systeem. Om dat vast te stellen, moeten nog een aantal stappen worden gezet, liet de minister weten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen week nog eens circa 150 rundveebedrijven weer vrijgegeven. Van de 2.100 bedrijven zijn nu nog ongeveer 250 bedrijven geblokkeerd. Bij deze bedrijven is nog aanvullend onderzoek nodig om de I&R-administratie weer op orde te krijgen. De eerste inzet van de NVWA is gericht op het opheefen van de blokkades van bedrijven. Medio april zal een tweede fase van het onderzoek worden gestart. Daarbij worden de bedrijven met een opvallend hoog percentage meerlingen verder onderzocht. Hierbij worden ook fysieke bedrijfscontroles gedaan.

Minister Schouten voert gesprekken met vertegenwoordigers uit de veehouderijsector over mogelijke verbeteringen in het I&R-systeem. Hiervoor zijn inmiddels 15 suggesties gedaan, variërend van aanpassingen van overheidsregels tot sectorafspraken.