Omschakelfonds moet transitie naar kringlooplandbouw stimuleren

13-08-2020 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan een het omschakelfonds om agrarische ondernemers te ondersteunen met kennis en kunde bij de transitie naar kringlooplandbouw. In het najaar zal zij de Tweede Kamer nader informeren over de uitwerking van het nieuwe fonds. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Het omschakelfonds richt zich op agrarische ondernemers die in het kader van stikstofreductie en op basis van een levensvatbaar duurzaam bedrijfsplan, om willen schakelen naar duurzame landbouw. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld, kringloop-, natuurinclusieve, extensieve of biologische landbouw. Het fonds zal uit een combinatie van verschillende instrumenten bestaan.

Er bestaan al veel instrumenten waarvan agrarische ondernemers gebruik kunnen maken om te investeren. Daarom brengt Wageningen Economic Research op dit moment de financiering van bedrijven en ook het financieringsinstrumentarium in de landbouwsector in kaart. Ook zal daarbij de impact van de COVID-19-crisis worden meegenomen.

Bij de uitwerking van de instrumenten ligt de focus nu op het toegankelijker maken van externe financiering voor agrarische ondernemers die willen investeren in omschakeling. Schouten onderzoekt ook of ze gerichte experimenten of innovaties in kringlooplandbouw kan stimuleren, bijvoorbeeld door het ondersteunen van samenwerkingsprojecten voor innovatie of haalbaarheidsstudies. Ze kijkt ook of ze de financiële risico’s waar agrarische ondernemers bij omschakeling mee te maken hebben, kan verkleinen.