Omrop Fryslân houdt enquête onder inwoners Friesland

In een onderzoek van Omrop Fryslân moet de vraag beantwoord worden of de inwoners van Friesland zich meer Fries, Nederlander of zich Europeaan voelen. Hoe sterk voel jij je eigenlijk verbonden met je woonplaats, regio of provincie? Spreek je thuis een dialect of een andere taal dan het Nederlands? Waar ben je trots op of waar schaam je je voor?

Over twee maanden zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten van Fryslân. Reden om eens in te zoomen op ons thuisgevoel. Zie je jezelf als Fries of eerder als Leeuwarder, wâldpyk, stellingwarver of klaaiklút? En wat precies maakt Fryslân tot het gebied waar jij iets mee hebt?

In maart publiceert de omroep de uitkomsten. Dan zal ook blijken of wij meer provinciegevoel hebben dan anderen, of juist niet. De korte vragenlijst vindt je via deze link.