Omkromte na jaren onttrekking openbaar

11-07-2019 JOURE – Enkele partijen hadden moeite met de uitleg van zowel Moai Skarsterlân als van de bewoners. Maar de uiteindelijke beslissing was duidelijk. De enige partij die tegen de openbaarheid stemde was het CDA. Het idee om het pad verder te verharden door pad te voorzien van bijvoorbeeld schelpen, was volgens de meerderheid van de raad niet nodig. Het pad van 1,5 meter breed moet gewoon begaanbaar zijn voor wandelaars en bewoners, was de conclusie.

In de afgelopen jaren heeft er een rechtszaak plaatsgevonden waar de rechter oordeelde dat het pad inderdaad openbaar geteld moest worden. Ook de Raad van State was dezelfde mening toegedaan toen het daar onder de aandacht kwam. Het pad kent een rijke historische. Het pad werd honderden jaren gebruikt als verbinding tussen Langweer en Joure. De gemeente gaat met de bewoners in gesprek over hoe de handhaving nu zal plaatsvinden.