Omgevingsvisie bezocht door ondernemers en dorpsbelangen


Gisteravond was de derde en laatste bijeenkomst ten aanzien van de omgevingsvisie van De Fryske Marren. Doel van de bijeenkomsten was om de burgers en geïnteresseerden te betrekken bij de besluitvorming van de komende jaren. Wat opviel was de gemiddelde leeftijd van de bezoekers. De 60-tal bezoekers had een gemiddelde leeftijd van 50 plus. Daarnaast waren het vooral leden van de plaatselijke dorpsbelangen die hun interesse toonden in de stof met een enkele uitzondering daar gelaten.

Middels afbeeldingen van diverse leefomgeving situaties werd er getracht een dialoog op gang te brengen onder de aanwezigen. Het beoogde resultaat bleef echter uit. Bij de eerste vragen ging het al snel over de ondernemer die niet of nauwelijks de kans krijgt om nieuwe initiatieven te ontplooien door tegenwerking van regels en door soms ook ambtenaren. Maar ook dorpsbelangen stuiten ook vaak op een muur van (ambtelijke) weerstand.

Recreatie zou bijvoorbeeld een financiële functie kunnen hebben ten aanzien van de leefbaarheid van een dorp of mienskip. Door een vakantiepark zou er bijvoorbeeld een supermarkt betere kansen hebben om te blijven bestaan in een kleinere dorpskern. Dat zou ook kunnen gelden voor een slager, bakker of andere bedrijven. De Fryske Marren biedt veel mogelijkheden maar het moge duidelijk zijn dat de mogelijkheden tot op het heden niet (volledig) worden benut.

Ook werd duidelijk dat dorpskernen beter bediend kunnen worden als de gemeente faciliteert in plaats van domineert. Dorpsbelangen weten vaak goed wat er belangrijk is voor hun leefomgeving. De gemeente zou kunnen luisteren naar de wensen van de inwoners en juist medewerking geven aan de plannen die uit de dorpen komen. Op die manier doet de gemeente waar het voor aangesteld is, namelijk zich inzetten voor de gemeenschap.

Over 3 jaar is het in elke gemeente in Nederland verplicht om een omgevingsvisie te hebben. Het is belangrijk dat gemeentes niet alleen op de korte termijn denken maar ook aan de langere termijn. De vraag die elke keer specifiek terugkomt in het onderwerp is of De Fryske Marren eigenlijk haar omgevingsvisie wel wil veranderen. Voordat hier ruimte voor ontstaat zal er eerst een verandering moeten plaatsvinden in de ‘mindset’ van de zittende politieke partijen en uitvoerende ambtenaren. Pas dan kan er werkelijk een omgevingsvisie worden gecreëerd die ook toekomst bestendig is.