Oeral Thûs: Bestuur compleet, bemanningsleden stappen op


02-02-2018 JOURE – Het Jouster skûtsje kent inmiddels weer een compleet bestuur. Afgelopen jaar moesten zowel onze voorzitter Klaas Plaatje als secretaris Jan Harmsma veelal verstek laten gaan vanwege ernstige en nare ziektes. Wel hebben ze alles met belangstelling gevolgd en daar waar nodig met raad en daad bij gestaan. Onlangs hebben beide heren aangegeven dat ze wilden stoppen. Ook Hans Stoker, al jaren bestuurslid, heeft zijn plek beschikbaar gesteld.

Oeral thûs is op zoek gegaan naar adequate vervangers en menen die te hebben gevonden in de personen Tjeerd de Jong, Maarten Sickler en Johan de Leeuw. De meesten kennen Tjeerd als Fysiotherapeut, Tjeerd wordt onze nieuwe voorzitter. Maarten is sinds vorig jaar intensief betrokken bij de technische ontwikkeling van de “Oeral Thús” en Johan gaat zich samen met Christiaan en Frank bezighouden met de sponsoring.

Inmiddels is bekend geworden dat Hans Meetsma, Ruurd Bootsma en Simon Bloemhof zijn opgestapt. De drie bemanningsleden uitten eerder hun ongenoegen ten aanzien van de huidige situatie.