NVM – Daling aantal boeren biedt nieuwe kansen platteland

07-02-2020 JOURE – In 2030 staat naar verwachting 50% van de vrijkomende agrarische bebouwing leeg. Het gaat dan om 25 miljoen vierkante meter. Makelaars van NVM Agrarisch & Landelijk adviseren grond- en vastgoedeigenaren nu reeds over nuttige en rendabele alternatieve invulling. Van landschapsbegraafplaats tot zorgboerderij en van mini-woongemeenschap tot duurzame energieopwekking.

Door onder andere schaalvergroting en maatregelen op gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn neemt het aantal agrarisch ondernemers sterk af. Het is niet voor niks dat de stoppersregeling varkensboeren zwaar overtekend is. Gevolg daarvan is dat de leegstand in het buitengebied toeneemt.

De inschatting is dat nu al zo’n 10 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing leegstaat, blijkt uit een rapport dat NVM eerder over Vrijkomende Agrarische Bebouwing heeft uitgebracht. Als niet meegedacht wordt in functieverandering komt daar tot aan 2030 nog eens 40 miljoen vierkante meter bij.

De helft van die vrijkomende meters zal niet meer ingevuld worden door agrarische activiteiten. In een bevolkt land als Nederland, biedt dat veel mogelijkheden. Mede ter inspiratie voor al die agrarische ondernemers die nu overwegen om te stoppen heeft de makelaarsgroep een inspiratiemagazine samengesteld. Zo wordt een stolpboerderij een bed-and-breakfast en een voormalige boomgaard wordt omgetoverd tot landschapsbegraafplaats.