NOW en Tozo-regeling bieden steun aan circa 2 miljoen mensen

04-05-2020 JOURE – Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze twee regelingen zijn tot nu toe ruim 2 miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede kamer.

Tussen de start op 6 april en 30 april zijn er ongeveer 114.000 aanvragen voor de regeling NOW ingediend. De meeste daarvan, 75.000, in de eerste 4 dagen. Tot nu toe zijn er 104.000 aanvragen goedgekeurd. Deze bedrijven hebben gemiddeld ruim 70% omzetverlies. Aan de bedrijven is nu 1,9 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd. Daarmee zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen bereikt.

Vanuit de landbouw, groenvoorziening en visserij hebben tot aan 30 april 1.340 bedrijven een aanvraag voor de NOW-regeling ingediend. Gemiddeld missen deze bedrijven 64% omzet als gevolg van de coronamaatregelen. Ze ontvingen als tegemoetkoming tot dusver bijna 18,9 miljoen euro aan steun.

Ongeveer 6.700 aanvragen voor de regeling NOW zijn afgewezen, voornamelijk omdat de loonsom in januari en in november 0 euro bedraagt of dat er geen loonsom in januari en november is. Van de aanvragers gaat het voor 68% om werkgevers met 1 tot 10 werknemers.

Omdat de uitvoering van de Tozo bij gemeenten ligt en dus heel verspreid is, zijn precieze cijfers pas over enige tijd beschikbaar. Momenteel wordt het aantal aanvragen geschat op ongeveer 343.000. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening voor bedrijfskapitaal. Tot en met 22 april zijn de meeste aanvragen ontvangen voor inkomensondersteuning.