Noodopvang tot en met 7 juni en vanaf 8 juni

28-05-2020 JOURE – Tot en met zondag 7 juni 2020 blijven de regels rondom noodopvang van kracht zoals deze vanaf 11 mei gelden. Samengevat:

  • Vanaf 11 mei zijn de opvang, gastouders, BSO en scholen (gedeeltelijk) weer open.
  • Voor ouders met een cruciaal beroep blijft het mogelijk om van noodopvang gebruik te maken. Ouders bekijken met hun gastouder of kinderopvangorganisatie wat de mogelijkheden zijn.
  • Noodopvang is zonder extra kosten voor ouders.
  • Scholen verzorgen de noodopvang tijdens schooltijd. De BSO vult de dag na schooltijd aan.
  • De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang vergoeden.

Vanaf 8 juni alleen noodopvang voor zorgpersoneel
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. De dagopvang en de gastouderopvang zijn al sinds 11 mei volledig open. Met ingang van 8 juni wordt de noodopvang daarom afgebouwd. Dit geldt ook voor de (nood)opvang van kwetsbare kinderen.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Hierbij geldt nog steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Hier gaat het om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Ook geldt dit voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen). De noodopvang voor zorgpersoneel blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. De noodopvang in avond, nacht en weekenden is zonder extra kosten voor ouders.

Wat als er op reguliere tijden toch extra opvang nodig is?
Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Besproken wordt op dit moment nog hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona. Over dit punt volgt vanuit de Rijksoverheid nog informatie.

Einddatum avond/nacht/weekendopvang
Op dit moment is besloten dat de avond/nacht/weekendopvang tenminste tot 1 juli wordt voortgezet voor kinderen van ouders die in de zorg werken. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekend noodopvang daarna nog nodig is.

Meer informatie:
Algemene informatie kinderopvang, onderwijs en noodopvang