Nog steeds brandstofgebrek bij benzinepompen


03-12-2018 JOURE – De bevoorradingsproblemen ten aanzien van de brandstof in Nederland. Door de lage waterstand op de Rijn, Waal en IJssel kan er slechts 25% van de binnenvaartschepen de gebruikelijke benzine en diesel aan boord houden. Door de waterstand komen de tankstations in de problemen. Er zouden inmiddels al tientallen stations zijn gesloten.

De enige oplossing lijkt vooralsnog voort te kunnen komen uit mogelijke regenval vanuit het buitenland. Zowel in Oostenrijk en Zwitserland en Oostenrijk zouden buien de problematiek kunnen verhelpen. Vervoer over de weg lijkt vooralsnog geen alternatief te zijn. Dit omdat er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs zou zijn en omdat het volume niet evenredig zou zijn.

Wel wordt er met mondjesmaat meer gebruik gemaakt van het spoor. Volgens een grote brandstof aanbieder zou er op korte termijn een oplossing voor handen zijn. Wordt vervolgt…