Nog geen specifieke controles op fosfaatrechten

25-05-2019 JOURE – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is nog niet gestart met specifieke controles op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij. In maart zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de NVWA wel gestart met het maken van een risicoanalyse. Op basis hiervan worden bedrijven geselecteerd waar de NVWA inspecties zal uitvoeren.

Bij de controle of melkveebedrijven meer vee houden dan op basis van het aantal beschikbare fosfaatrechten is toegestaan, wordt gebruik gemaakt van gegevens van RVO.nl, I&R informatie en gegevens van zuivelondernemingen over de hoeveelheid aangeleverde melk. Bij de controles kan verder dan 1 jaar teruggekeken worden.