Nije Slachtedyk ‘nieuwe’ naam voor pad bij Terherne

19-01-2018 TERHERNE – Het pad van de Heerenzijlbrug tot aan de Jongebuorren in Terherne heet binnenkort Nije Slachtedyk. Deze nieuwe naam vervangt de huidige onofficiële naam De Slechte Dijk. De oude naam is nooit officieel vastgesteld, maar wordt wel vermeld op kaarten, plattegronden en navigatiesystemen. Met de ‘nieuwe’ naam gaat een wens van Plaatselijk Belang Terherne in vervulling.
Oorsprong van de naam
Tussen Joure en Raerd is in de 12e en 13e eeuw een waterkering aangelegd genaamd “Slachtedijk”. Door verhoging van de zeespiegel in de eeuwen erna is in 1883 een nieuwe waterkering aangelegd genaamd “Nieuwe Slachtedijk”. De Provincie Fryslân, eigenaar van het pad over de dijk, hanteert voor de waterkering in geheel de naam “De Nije Slachte”. Voor dit pad, dat op die waterkering ligt, is daarom gekozen voor Nije Slachtedyk.

Bezwaar mogelijk
Het besluit om deze naam vast te stellen wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Gedurende zes weken kan er bezwaar gemaakt worden. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, is de nieuwe naam definitief. De naam kan dan doorgevoerd worden in kaartmateriaal, navigatiesystemen en andere systemen. Aan het pad zijn geen adressen gevestigd.