Nieuwe woningen in zicht in Wyldehoarne 4

08-12-2020 JOURE – Aan de noord-oostzijde van Joure komt een nieuwe fase van woonwijk Wyldehoarne. Nu de laatste woningen in fase 3 worden gebouwd, begint de planvorming voor fase 4. Toch zal het nog een tijdje duren voordat de eerste bewoners hier naartoe verhuizen. Zo moeten er nog allemaal keuzes worden gemaakt over inrichting van de wijk en verdeling van huur en koop. Ook moeten de ruimtelijke procedures nog doorlopen worden. We starten daar mee in 2021.

Mix van huur en koop
In deze toekomstige woonwijk is plaats voor een flink aantal woningen. In Wyldehoarne 4 komen zowel huurwoningen als koopwoningen. Van die koopwoningen zal ook een deel starterswoning worden. Hoe die verhouding er precies uit gaat zien en in welke volgorde deze gebouwd kunnen worden gaan we de komende tijd verder uitwerken. Wij richten ons op de realisatie van een mooi gevarieerde woonwijk met ongeveer 75 woningen tot en met 2025. We verwachten dat de eerste kavels eind 2022 verkocht kunnen worden.

Wilt u op de hoogte blijven van de mogelijkheden van woningbouw in Wyldehoarne? Kijk dan op www.defryskemarren.nl/wonen en abonneer u op de nieuwsbrief.