Nieuwe WOII samenwerking voor vijf musea

28-09-2021 JOURE – Vijf verschillende musea, Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum, Museum Warkums Erfskip in Workum, Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, Titus Brandsma Museum en Museum Bescherming Bevolking in Grou vertellen ieder hun eigen verhaal vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de periode erna. Ze zullen samenwerken onder de naam “Sporen van WOII”. Op deze manier willen de organisaties aandacht vragen voor de oorlog die we nooit mogen vergeten.

Inzet is om jogneren aan te spreken op het verleden van Fryslân. Bij alle vijf musea zal een gezamenlijk logo en een bijzonder paneel worden geplaatst. Ook staat op het bord een QR-code, waarmee aanvullende informatie kan worden opgevraagd. Het publiek wordt zo gestimuleerd om deze verschillende locaties te bezoeken. Door de coronacrisis is de onthulling van het paneel, die in 2020 gepland stond in het kader van 75 jaar herdenken van de Tweede Wereldoorlog, uitgesteld. Deze zal dan ook op 1 oktober officieel worden onthuld bij het Kazemattenmuseum inKornwerderzand. 

De vijf musea willen in de toekomst de samenwerking uitbreiden. De plannen voor het maken van auto- en fietsroutes langs de “Sporen van WOII” zijn al in een vergevorderd stadium. Deze uiterlijk in het voorjaar van 2022 gepresenteerd.