Nieuwe welzijnsorganisatie in gemeente DFM

10-01-2019 JOURE – Gemeente De Fryske Marren gunt het welzijnswerk in de gemeente aan de Stichting Tinten Groep. De gemeente heeft samen met vele inwoners(initiatieven), verenigingen en (vrijwilligers)organisaties nieuwe doelen geformuleerd voor het welzijnswerk. Het aanbod, de kwaliteit van de dienstverlening en de visie van de Tinten Groep sloot hier het beste op aan. Het komende half jaar wordt gezamenlijk gewerkt aan een soepele overgang van medewerkers, activiteiten en locaties van de huidige aanbieders (Miks welzijn, Timpaan Welzijn en Van der Holst Coaching) naar de nieuwe organisatie. De Tinten Groep start op 1 september 2019.

Meedenken over de toekomst van het welzijnswerk
Gemeente De Fryske Marren heeft eind 2017 besloten om nieuwe doelen te ontwikkelen voor het welzijnswerk en het welzijnswerk aan te besteden. Ruim 200 inwoners(initiatieven), verenigingen en (vrijwilligers)organisaties en andere betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het welzijnswerk. De aangedragen ideeën en aandachtspunten zijn meegenomen in de aanbesteding. Zo moet de nieuwe welzijnsorganisatie bijdragen aan een sterke dragende en inclusieve samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen waar inwoners zonder tussenkomst van de gemeente terecht kunnen. Daarnaast zijn er nog acht doelen voor de toekomstige welzijnsorganisatie geformuleerd , waaronder het versterken, ondersteunen en verbinden van organisaties van en voor inwoners (verenigingen, vrijwilligersorganisaties, inwonerinitiatieven), het ondersteunen van inwoners die een beperking ervaren en het zorgen voor goede en actuele informatie op het gebied van onder meer welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Aanbesteding
Het verstrekken van een opdracht van deze omvang (ruim 1,6 miljoen per jaar) kan alleen na een (Europese) aanbesteding. De gemeente heeft alle geïnteresseerde welzijnsorganisaties de gelegenheid geboden om een aanbod te doen voor het uitvoeren van het welzijnswerk en op basis van deze aanbiedingen een keuze gemaakt. De aanbiedingen van de geïnteresseerde welzijnsorganisaties (inschrijvers) zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie met zowel medewerkers van de gemeente als onafhankelijke externe leden. De beoordelingscommissie was unaniem van mening dat de Stichting Tinten Groep het beste invulling aan het welzijnswerk kan geven.

Soepele overgang
De huidige welzijnsorganisaties – Miks welzijn, Timpaan Welzijn en Van der Holst Coaching –dragen hun werkzaamheden per 1 september over aan de Tinten Groep. De gemeente zal het aankomende half jaar samen met de huidige welzijnsorganisaties en de nieuwe organisatie werken aan de overdracht van de werkzaamheden en de start op 1 september. Alles is erop gericht om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De start van de Tinten Groep betekent niet dat de inwoners te maken krijgen met allemaal nieuwe gezichten bij de nieuwe welzijnsorganisatie. De medewerkers van de huidige welzijnsorganisaties, krijgen de kans om de overstap te maken naar een vergelijkbare functie bij de nieuwe welzijnsorganisatie.