Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren


24-11-2017 JOURE – De heer Henk Laros is per 1 november 2017 benoemd als de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren voor een termijn van vier jaar. Zijn voorganger de heer Willem Huisman is voortijdig afgetreden wegens persoonlijke omstandigheden. De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren adviseert de gemeente op het gebied van Wmo, jeugdhulp en de participatiewet. De Adviesraad heeft als taak om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven op gemeentelijk beleid op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg, werk en inkomen.

Als voorzitter zal de heer Laros leiding geven aan de uitvoering van de taken van de Adviesraad en deze vertegenwoordigen naar de buitenwereld. De heer Laros woont in Sint Nicolaasga en is gehuwd. Hij is geruime tijd werkzaam geweest in de zorg en is meer dan twintig jaar directeur/bestuurder van de Stichting Maeykehiem geweest. Ook is hij vicevoorzitter van de Heilige Cristoffelparochie en bestuurslid van SKIK.

Op woensdag 22 november is de benoeming van de heer Laros bezegeld door wethouder Janny Schouwerwou die hem veel succes wenste en alle vertrouwen heeft in een goede samenwerking. “Een nieuwe voorzitter uit eigen gelederen heeft als voordeel dat je weet waar je aan begint,” zei de wethouder. “We houden elkaar scherp en zullen samen aan het pad werken dat de afgelopen jaren al is ontstaan zodat het een echte weg wordt.” Als reactie hierop antwoordde de heer Laros: “Wat mij betreft wordt het een snelweg.”