Nieuwe subsidieregeling voor Energiecoöperaties

06-11-2019 JOURE – Vanaf 15 november kunnen energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling, de Voucherregeling voor Energiecoöperaties. In de pot zit € 100.000. Hiermee breidt de provincie de al lopende MKB-voucherregeling uit.

Met de uitbreiding ondersteunt de provincie de ontwikkeling van nieuwe plannen. De initiatieven van de energiecoöperaties dragen bij aan de energietransitie in Fryslân.

Op veel plekken in Fryslân zijn energiecoöperaties bezig met het ontwikkelen van projecten voor energiebesparing, duurzame opwekking van energie of isolatiemaatregelen. Bijvoorbeeld collectieve zonnedaken, deelauto’s of warmteprojecten. Veel energiecoöperaties zijn klaar voor een volgende stap, maar hebben behoefte aan professionele ondersteuning. Met deze regeling helpt de provincie hen .

Met de Voucherregeling voor Energiecoöperaties stelt Fryslân in totaal € 100.000 beschikbaar van 15 november 2019 tot 1 juli 2020. Coöperaties kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het inkopen van juridische, financiële, technische, fiscale, of organisatorische deskundigheid. De subsidie bedraagt de helft van de subsidiabele kosten van minimaal € 500,00 en maximaal € 2.500,00.

De subsidie kan aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland.