Nieuwe opzet Duurzaam Door!


05-04-2017 JOURE – Fryslân doet komend jaar mee aan landelijke zogenaamde participatietafels op het gebied van duurzaamheid. Doel ervan is duurzame projecten op gang te brengen door te leren, innoveren en inspireren. De tafels gaan onder andere over water, energie en klimaat, circulaire economie, natuur en biodiversiteit en voedsel. Initiatieven uit de samenleving krijgen een belangrijke plek.

De participatietafels zijn het vervolg van het Kennisprogramma Duurzaam Door. Dat programma had in de afgelopen jaren tot doel kennis te ontwikkelen en bewustwording en samenwerking te bevorderen als het gaat om een duurzame economie. Eind dit jaar beslist de provincie of ze verder gaat met de participatietafels.