Nieuwe Europese verordening diergeneesmiddelen van kracht

30-01-2022 JOURE – In de strijd tegen antimicrobiële resistentie is vanaf vrijdag 28 januari vernieuwde Europese wetgeving met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen van kracht. De nieuwe Europese Verordening diergeneesmiddelen werd in 2019 aangenomen en treedt nu in werking. 

Beperking van het gebruik van antibiotica moet prioriteit krijgen. Het preventief gebruik van gemedicineerde diervoeders wordt verboden en de toepassing van antibiotica in voeders is aan strengere regels gebonden. De nieuwe regels moeten ook de beschikbaarheid van veelbelovende diergeneesmiddelen bevorderen doordat innovatie en concurrentie wordt gestimuleerd.