Nieuwe directeur bestuurder voor Sportbedrijf De Fryske Marren

06-01-2020 JOURE – In de eerste maanden van 2019 hebben Gemeente De Fryske Marren en Stichting De Stiennen Flier, verantwoordelijk voor de exploitatie van Swim&Sportfun in Joure, gewerkt aan het oprichten van een sportbedrijf. Dit heeft in juli 2019 geresulteerd in de oprichting van Sportbedrijf De Fryske Marren B.V., waarbij de gemeente de enige aandeelhouder is.

Het toezicht van het sportbedrijf ligt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen (RvC). De AvA wordt gevormd door de wethouders Jos Boerland en Roel de Jong, en de RvC bestaat uit de heer Marc Kuipers (voorzitter), de heer Felix van Beek en mevrouw Ineke Donkervoort. De laatste drie hadden voorheen zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Zwem- en Recreatiebad De Stiennen Flier.

Per 1 december is mevrouw Dietha Paauw aangesteld als nieuwe directeur bestuurder van het sportbedrijf. Paauw is vanaf maart 2018 reeds nauw betrokken bij de organisatie als interim-manager en volgt de huidige interim- directeur bestuurder Hans Lolkema op. Lolkema is in 2017 als interim directeur bestuurder aangetrokken en heeft in 2018 tevens de grondige verbouwing van Swimfun begeleid.

‘Er is de afgelopen twee jaren ontzettend hard gewerkt om een goede basis te leggen voor een toekomstbestendige accommodatie’, aldus Dietha Paauw. ‘Dit heeft zich vertaald in een groei van het aantal bezoekers, maar ook in de verbetering van de kwaliteit, een groter aanbod van activiteiten en meer samenwerking met andere organisaties. En al dat harde werken werpt zijn vruchten af. Sinds december 2018 voldoen wij aan het Keurmerk Veilig & Schoon. Dit is een door de branche ingestelde regeling met het wettelijk kader als ondergrens en aangevuld met strenge normen die de kwaliteit, veiligheid en hygiëne waarborgen. In oktober 2019 zijn we uitgeroepen tot het Beste Zwembad van Nederland in de categorie van baden met meer dan 200.00 bezoekers én we zijn voor de tweede maal uitgeroepen tot het Beste Online Zwembad van Nederland. Dit betekent uiteraard niet dat we nu achterover kunnen leunen. Als sportbedrijf staan we voor de uitdaging om het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren te stimuleren en te faciliteren. Sporten en bewegen als doel, maar zeker ook als middel om te komen tot andere doelen. We weten uit onderzoek dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen groot is, denk hierbij bijvoorbeeld aan effecten op het gebied van de gezondheid, kwaliteit van leven, schoolprestaties en arbeidsproductiviteit. Samen met het fantastische team wil ik heel graag het sportbedrijf ontwikkelen tot een organisatie met een financieel gezonde en continue exploitatie, waar werknemers met plezier werken, gasten en gebruikers zich welkom voelen en alle stakeholders trots op kunnen zijn.’

Het sportbedrijf exploiteert op dit moment het subtropisch zwemparadijs Swimfun en het aanliggende sportcomplex Sportfun in Joure. De accommodatie wordt jaarlijks door ruim 400.000 bezoekers bezocht, waarvan er ruim 200.000 komen voor Swimfun. Swimfun is hiermee de grootste attractie van Friesland en als slecht-weer-voorziening van groot belang voor de toeristische sector in de regio.