Nieuwe avonden Omgevingsvisie in oktober


25-08-2017 JOURE – Dit najaar organiseren we opnieuw drie bijeenkomsten rondom de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie omschrijft de gemeente samen met u wat iedereen belangrijk vindt aan de leefomgeving en leefbaarheid in de gemeente. Voor de zomer verzamelden de gemeente duizenden geeltjes, tientallen verhalen en honderden enquêtes met input. De dilemma’s en tegenstellingen die de gemeente  daarbij tegenkomen bespreekt ze graag met u dit najaar.

Drie themabijeenkomsten
De gemeente doet dat onder andere op drie bijeenkomsten in oktober. Wilt u daar bij zijn? Noteer dan alvast de volgende data in uw agenda.

Thema: Grote kernen
Maandag 16 oktober
Jongerencentrum Het PAC, Lemmer

Thema: Buitengebied
Donderdag 19 oktober
De Treemter, Balk

Thema: Overige kernen
Maandag 30 oktober
’t Haske, Joure

Alle bijeenkomsten zullen in de avond plaatsvinden.

Meer informatie in september
Medio september publiceert de gemeente  de uitgebreide uitnodiging met meer informatie en het aanmeldingsformulier op onze site.

Wilt u de uitnodiging ook ontvangen in uw e-mail? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over de Omgevingsvisie. Leden van de Omgevingsvisie-nieuwsbrief ontvangen dit bericht ook in de mail.