Nieuwbouwwoningen niet langer gasaansluiting


28-06-2017 JOURE – De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Dat staat in een wetswijziging eergisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voorwaarde is wel dat er een ander systeem moet komen om de woning te verwarmen.

De bedoeling van de wetswijziging is om duurzamere alternatieven voor gas te stimuleren door de aansluitplicht te laten vervallen. De gemeente zal voortaan moeten bepalen hoe de nieuwe huizen verwarmd moeten worden.

Uit een steekproef bleek dat 64 procent van de nieuwbouw nog "ouderwets" met gas wordt verwarmd. Maar ook dat 23, 6 procent een aansluiting krijgt op een lokaal warmtenet en dat van 12 procent van de nieuwe woningen met zekerheid valt te zeggen dat ze op een duurzame manier worden verwarmd. Toch is een gasaansluiting nog altijd verplicht.

Jaarlijks krijgen zo'n 40.000 nieuwbouwwoningen (nog) een nieuwe gasaansluiting. Voor 25.000 woningen wordt hiervoor zelfs een gasnet uitgebreid of nieuw aangelegd.