Nieuwbouw Albert Heijn Bantegaplein Lemmer


28-03-2018 LEMMER – De projectontwikkelaar is al jaren bezig met de realisatie van een nieuwe supermarkt, een Albert Heijn, aan het Bantegaplein in Lemmer. Op 15 november 2016 is hier een vergunning voor verleend. De supermarkt staat er nog niet, omdat de Albert Heijn haar voorgestelde plan wil wijzigen. Hiervoor hebben zij een nieuwe vergunning nodig.

Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van het eerste plan?
1 – Het aanleggen van een verdiepte los- en laadstraat.
2 – Het vergroten van de kelder voor een magazijn en het toevoegen 9 parkeerplaatsen (inclusief het laden en lossen).
3 – Het vergroten van de supermarkt. 4 – Het toevoegen van 8 parkeerplaatsen aan de Schoolstraat.

Extra ruimte door koop percelen
De wijziging is ontstaan doordat er twee percelen aan de Schoolstraat te koop kwamen te staan. Deze heeft de projectontwikkelaar gekocht. Door deze ruimte te gebruiken, kan het laden en lossen in de kelder plaatsvinden. Dit is logischer en efficiënter en levert minder geluidsoverlast op. De supermarkt kan dan ook een stukje worden uitgebreid.

Nieuwe vergunning aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze wijzigingen. De plannen moeten door de ontwikkelaar nog wel worden uitgewerkt. Een nieuwe vergunning moet aangevraagd worden. Dat heeft te maken met de uitbreiding (ook ondergronds) en het plan voldoet niet aan het huidige bestemmingsplan. Het aanvragen van een vergunning gaat volgens de daarbij behorende procedure. Het plan komt tegen die tijd ter inzage te liggen en er is dan een mogelijkheid om te reageren.

Of hiermee de plannen rondom de Lidl aan de Polle ook meer ruimte geeft is niet duidelijk geworden