Nieuwbouw aan de Wietske Tademalaan in Joure

07-05-2019 JOURE – Accolade gaat zestien zeer energiezuinige, gasloze huurwoningen aan de Wietske Tademalaan 1 tot en met 29 realiseren in Joure. Ze komen in de plaats voor de verouderde vijftien woningen uit 1960.  De peildatum ging in per 1 april 2019. Dit betekent dat bewoners nu een jaar de tijd hebben om met voorrang nieuwe woonruimte te vinden.

Bewoners kennen hun woning het beste
De woningen aan de Wietske Tademalaan zijn verouderd. Daarom besloten we in gesprek te gaan met de bewoners. Margriet Nauta, Medewerker Wijken en Buurten vertelt: ‘Bewoners kennen hun eigen woning het beste. Daarom gingen we bij de huurders thuis op bezoek. We vroegen de mensen wat fijn is aan de woning en wat beter kan. Uit de huisbezoeken kwam naar voren dat bewoners de ligging bij het centrum waarderen en dat men blij is met de buurt en de buurtgenoten. Wel heeft men last van veel tocht en er zijn vochtklachten. Ook over de indeling van de huizen is niet iedereen tevreden. Tijdens een bewonersbijeenkomst kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat sloop de beste optie is’.

De woningen
De woningen worden zeer energiezuinig en gasloos. Ze krijgen twee slaapkamers en een tweede toilet op de verdieping. De oppervlakte van de woning wordt ongeveer 65m2. Ook komen er extra parkeerplaatsen. De huurprijs blijft onder de huurtoeslaggrens. Het energielabel wordt A++. We kiezen er steeds vaker voor om huurders zoveel mogelijk te betrekken bij plannen. De bewoners die aangaven terug te willen keren naar de nieuwbouw denken dan ook met ons mee met de verdere uitwerking van de nieuwbouw.

De planning
Tot 1 april 2020 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een nieuwe woning. Die tijd gebruikt Accolade om samen met terugkerende bewoners en de gemeente de plannen verder vorm te geven. Ook vraagt Accolade vergunningen aan. Wanneer de nieuwbouw precies start is nu nog niet bekend.

Onderhoud aan de Wietske Tademalaan 31 t/m 45?
Accolade ging ook op huisbezoek bij de bewoners van de woningen 31 t/m 45. Deze woningen zijn gebouwd in 1987. De huizen krijgen een flinke onderhoudsbeurt. Zo worden ze beter geïsoleerd. Ramen en deuren laten ze vervangen en er komt isolatieglas. Verder wordt de buitenkant van de woningen geschilderd. Met deze aanpassingen krijgen de woningen een groen energielabel.

Meer informatie
Op de projectpagina op deze website houden we alle vorderingen bij rondom de nieuwbouw van de Wietske Tademalaan.