Nieuw voorstel kentekenplicht trekkers


18-12-2017 JOURE – Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil het wetsvoorstel voor de invoering van een kentekenplicht voor trekkers dat vorig jaar door de Tweede Kamer werd afgewezen niet opnieuw indienen. Dat acht zij niet zinvol. Zij beloofde in een debat met de Tweede Kamer snel met een nieuw wetsvoorstel komen dat voor alle betrokken partijen een werkbare oplossing biedt. Afspraken binnen de Europese Unie verplichten Nederland tot de invoering van een periodiek keuring voor trekkers. De Europese Commissie is al een inbreuk procedure tegen Nederland gestart omdat daar niet aan wordt voldaan.

Van Nieuwenhuizen benadrukte dat de invoering van kentekens voor trekkers niet zal worden gebruikt als opstap voor de invoering van andere zaken, zoals de heffing van motorrijtuigenbelasting, een verplichting tot het gebruik van een tachograaf of een verzekeringsverplichting. De insteek van haar nieuwe wetsvoorstel zal zijn om met zo min mogelijk administratieve lasten en zo min mogelijk rompslomp aan de Europese eisen te voldoen.