Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2020

27-05-2020 JOURE – Het tweeëntwintigste Infoblad agrariërs is uit. Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en -regelingen wordt onder ruim 5.120 agrariërs in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verspreid.

In de voorjaarseditie 2020 een artikel over droogte. Wordt het de aankomende periode opnieuw langdurig droog? Dan moeten we samen met agrariërs aan de slag om watertekort te voorkomen. En wat moet u doen als u oppervlakte- of grondwater gebruikt voor beregening of bevloeiing?

Andere onderwerpen zijn:

  • Wetterskip Fryslân gaat de boer op!
  • Verhoging waterschapsbelasting; vragen en antwoorden.
  • Kennismaking met de nieuwe dijkgraaf Luzette Kroon.
  • Toezicht op grondwaterputten.
  • Grasland maaien? Denk om de sloot!
  • Drukregistratie verplicht bij spuiten gewasbescherming.
  • Trend zet door: weer minder gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.
  • Film ‘Grutsk’: zes boeren over de toekomst van de melkveehouderij. 

Benieuwd naar de voorjaarseditie? Ga naar Infoblad agrariërs voorjaar 2020 (4,5 MB).