Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2019

08-05-2019 JOURE – Het twintigste Infoblad agrariërs is uit. Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en -regelingen wordt onder ruim 5.450 agrariërs in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verspreid.

In de voorjaarseditie 2019 een artikel over de succesvolle samenwerking tussen Noardlike Fryske Wâlden en Wetterskip Fryslân bij het singelonderhoud. Melkveehouder Henk Hazenberg uit Rotstergaast geeft zijn visie op natuurvriendelijke oevers en we maken de resultaten van onze kadeschouw 2019 bekend.

Andere onderwerpen zijn: een terugblik op de waterschapsverkiezingen, nieuwe eisen voor spuitdoppen en drukregistratie, de nieuwe kostentoedeling voor de watersysteemheffing, de nieuwe app ‘SnApp de exoot, de resultaten meetnet gewasbeschermingsmiddelen en hoe agrariërs korting op de Europese subsidie kunnen voorkomen.

Benieuwd naar de voorjaarseditie? Ga naar Infoblad agrariërs voorjaar 2019